full screen background image

Acte administrative nelegale în județul Suceava

În trimestrul IV al anului 2015 s-a exercitat controlul de legalitate asupra unui număr de 7486 acte administrative emise/ adoptate în cele 114 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, din care 935 hotărâri adoptate de către consiliile locale şi 6551 dispoziţii emise de către primari.

 

harasim

Din total celor 7486 acte administrative, un număr de 159 adoptate de consiliile locale din judeţul Suceava, cât şi un număr de 283 acte administrative emise de primarii din judeţul Suceava au fost apreciate ca fiind nelegale.

 

 

Având în vedere faptul că, practica administrativă a demonstrat că prin utilizarea atenţionării autorităţii publice emitente, litigiul poate fi evitat, autoritatea publică fiind mai interesată să-şi revoce actul decât să-i fie anulat de către instanţă, Prefectul judeţului Suceava, înaintea introducerii acţiunii în contencios administrativ, a solicitat, cu motivarea necesară, reanalizarea actului administrativ apreciat ca fiind nelegal, pentru intrarea în legalitate.

 

 

Prin cererea de reanalizare, consiliului local, precum şi primarului oferă posibilitatea de a reveni asupra actului ilegal, dovedind bună credinţă.

 

 

Dat fiind faptul că unele autorităţile publice locale nu au dat curs la toate solicitările prefectului s-a formulat acţiune în contencios administrativ.

 

 

Astfel, pe rolul instanţei de contencios administrativ sunt în curs de soluţionare un număr de 11 acţiuni ce au ca obiect anularea a 7 hotărâri adoptate de consiliile locale şi a 4 dispoziţii emise de primari. Obiectul actelor administrative a căror anulare s-a solicitat prin instanţă privesc: aprobare inventar domeniu privat, administrare păşuni, încetare mandat consilier local, acordare creştere salarială de 12% primar şi viceprimar, aprobare schimburi de teren din domeniul privat, acordare spor condiţii vătămătoare.

 

 

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *