full screen background image

Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează proiectul ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”

Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează, în perioada 25.10.2019 – 24.09.2021, proiectul ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044, proiect finanțat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Proiectul este implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL”, iar obiectivul general al proiectului constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele regiunii de Nord – Est.

Una dintre activitățile proiectului a constat în realizarea unui studiu în regiunea NE privind importanţa și necesitatea participarii angajaţilor IMM-urilor la programe de formare continuă, propuneri pentru anticiparea, atât la nivel de sector cât si la nivel de angajator, a nevoilor viitoare de competenţe a angajaţilor, recomandări și exemple de bune practici în vederea introducerii unor programe de învaţare la locul de muncă.

Astfel, pe parcursul a două luni, reprezentanții IMM-urilor și experții direct implicați în training și formare de personal din regiunea de Nord – Est au participat la focus grupuri și interviuri structurate în vederea realizării studiului de piață ”Identificarea percepțiilor privind importanța și necesitatea participării angajaților IMM-urilor la programe de formare continuă”.

Studiul de piață este disponibil, cu titlu gratuit, la cererea reprezentanților IMM-urilor și angajaților din regiunea de Nord – Est în format tipărit sau electronic la:

  • Camera de Comerț și Industrie Suceava din Suceava, str. Universității nr. 15-17 – 0230.521.506, office@ccisuceava.ro

 

* Proiectul ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044 este implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *