full screen background image

Direcția Silvică Suceava critică protestul forestierilor

Direcţia Silvică Suceava îşi exprimă “surprinderea şi regretul” faţă de iniţiativa conducerii Asociaţiei Forestiere „Bucovina” de a organiza, la Suceava, manifestări de protest în legătură cu situaţia generată de blocarea licitaţiilor de masă lemnoasă de către agenţii economici din sectorul forestier.

DSC07599

 

Pentru o informare corectă şi obiectivă a publicului, considerăm binevenite următoarele precizări:

  • Direcţia Silvică Suceava, unitate a R.N.P.-Romsilva, aplică şi respectă actele normative în vigoare în domeniu, respectiv H.G. nr. 924/2015, „Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică”, fără a avea competenţa de a interpreta sau modifica prevederile actelor normative menţionate;

 

  • preţurile medii de pornire la licitaţiile pentru masa lemnoasă organizate de D.S. Suceava sunt neschimbate faţă de cele practicate la licitaţiile precedente, din cursul anului 2015, respectiv:

 

  • preţul mediu de pornire la licitaţia principală pentru anul 2015 a fost de 158 lei/mc (volum brut);

 

  • preţul mediu de pornire la licitaţia din luna ianuarie pentru anul 2016 a fost de 158 lei/mc (volum brut);

 

  • în scopul de a găsi o cale legală şi operativă pentru depăşirea blocajului creat, ne-am exprimat disponibilitatea pentru desfăşurarea licitaţiilor şi în sistem deschis, cu strigare;

 

  • nemulţumirea contestatarilor legată de faptul că şi coaja ar fi luată în calcul la stabilirea preţului la o valoare egală cu cea a masei lemnoase licitate nu este întemeiată. Acest sortiment  are o pondere redusă, de maxim 2 lei/m.c. în structura preţului de pornire. Direcţia Silvică Suceava aplică întocmai şi în această privinţă prevederile legale, respectiv H.G. nr. 924/2015;

 

  • în ziua de 29. 01. 2016, Guvernul României a anunţat constituirea unui grup de lucru pentru a lua în discuţie şi a rezolva în cel mai scurt timp problemele generate de blocarea licitaţiilor de masă lemnoasă, prin modificări ale legislaţiei (H.G. nr. 924/2015) şi prin revizuirea de către R.N.P. – Romsilva a mecanismului de stabilire a preţurilor de pornire la licitaţiile pentru masă lemnoasă. Inclusiv R.N.P. –Romsilva consideră că actul normativ trebuie modificat, motiv pentru care aceasta a atacat H.G. 924/2015 în contencios administrativ. Ar fi normal ca operatorii economici să aştepte soluţionarea legală a problemelor aflate în dezbaterea grupului de lucru menţionat, privind licitaţiile de vânzare a masei lemnoase.

 

Având în vedere argumentele enunţate, considerăm nejustificate şi contraproductive acţiunile desfăşurate de Asociaţia Forestieră “Bucovina”.

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *