full screen background image

Tag: , , ,

Prevenire și combatere a absenteismului școlar și delicvenței juvenile la Siret

Pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a fenomenului de abandon şi absenteism şcolar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a iniţiat şi implementat la...