full screen background image

Măsuri pentru scurgerea apelor în județul Suceava

Având în vedere că situaţia şi prognoza hidrometeorologică din perioada următoare este caracterizată printr-o încălzire semnificativă, ce ar putea conduce la potenţiale inundaţii cauzate de căderea unor cantităţi de precipitaţii, topirea bruscă a zăpezii, dar şi prezenţa fenomenelor de dezgheţ pe cursurile de apă, se impun măsuri şi acţiuni care au ca scop atât pregătirea comunităţilor pentru gestionarea unor eventuale situaţii de urgenţă, cât şi luarea tuturor măsurile necesare care se impun pentru prevenirea şi diminuarea unor eventuale pagube produse de inundaţii.

 

3

Ţinând cont de toate acestea, prefectul judeţului Suceava Constantin Harasim a convocat la sediul instituţiei, astăzi, 27 ianuarie 2016, o şedinţă de lucru cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina”, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Suceava, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Suceava, Gărzii Forestiere şi Direcţiei Silvice.

 

 

În cadrul întâlnirii, prefectul judeţului a solicitat luarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea scurgerii apelor mari pe cursurile de apă din localităţi, pentru întreţinerea şi reprofilarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, precum şi pentru îndepărtarea materialului lemnos existent pe cursul formaţiunilor torenţiale din zona localităţilor, a rumeguşului şi a deşeurilor menajere de pe malurile cursurilor de apă şi în special în zona podurilor şi podeţelor.

 

 

Totodată s-a pus în discuţie asigurarea materialelor şi mijloacelor de apărare împotriva inundaţiilor, aşa cum sunt prevăzute în Planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor de la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, precum şi instruirea membrilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

 

 

Considerând siguranţa cetăţenilor una dintre priorităţile administraţiei publice din judeţul Suceava, toate acestea reprezintă măsuri importante ce trebuie luate pentru diminuarea / înlăturarea efectelor inundaţiilor.

 

 

De asemenea, pentru situaţia în care vor fi prognozate creşteri importante de debite şi niveluri pe cursurile de apă, trebuie monitorizate permanent zonele critice de pe cursurile de apă identificate în cadrul acţiunii de verificare a stării de salubritate a cursurilor de apă, desfăşurată în primăvara anului 2015, cât şi lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

 

 

Totodată este necesară asigurarea funcţionării la capacitate a amenajărilor de desecare din incintele îndiguite, cunoscut fiind faptul că în această perioadă a anului există posibilitatea  producerii de inundaţii şi băltiri.

 

 

S-a reamintit importanţa continuării acţiunilor de conştientizare a cetăţenilor asupra riscului pe care îl reprezintă inundaţiile, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse de fiecare locuitor pentru a-şi apăra viaţa şi bunurile.

 

 

În urma discuţiilor purtate, fiecare instituţie cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii va face demersuri ferme în vederea aplicării legislaţiei specifice pentru protejarea bunurilor şi a vieţii ceţăţenilor.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *