full screen background image

Studiu de piață privind participarea angajaților IMM -urilor la programe de formare

Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează, până pe 24 septembrie, proiectul IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, finanțat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația CONSENSUAL, iar obiectivul general constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile.

Una dintre activitățile proiectului a constat în realizarea unui studiu în regiunea Nord-Est privind importanţa și necesitatea participarii angajaţilor IMM -urilor la programe de formare continuă, anticiparea nevoilor viitoare de competenţe ale angajaţilor, recomandări și exemple de bune practici în vederea introducerii unor programe de învaţare la locul de muncă.

Pe parcursul a 2 luni, reprezentanții IMM -urilor și experții direct implicați în training și formare de personal au participat la focus grupuri și interviuri structurate, în vederea realizării studiului de piață Identificarea percepțiilor privind importanța și necesitatea participării angajaților IMM -urilor la programe de formare continuă.

Studiul de piață este disponibil, cu titlu gratuit, în format tipărit sau electronic la Camera de Comerț și Industrie Suceava Suceava și la Asociația Consensual din Iași.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.