full screen background image

Universitari suceveni în organismele consultative ale Ministerului Cercetării

Ca urmare a concursului de selecţie a membrilor pentru organismele consultative ale Ministerului Cercetării, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava are reprezentanţi în toate cele 4 consilii naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării :

 

 

  1. Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice – 21 membri (9 reprezentând universităţi). CNCS este un organism consultativ al MCI, ale cărui principale atribuţii sunt: stabilirea standardelor, criteriilor şi indicatorilor de calitate pentru cercetarea ştiinţifică, auditarea periodică a cercetării ştiinţifice universitare şi evaluarea calităţii cercetării studiilor universitare de doctorat.

 

 

  1. Prof.univ.dr.ing. Gheorghe GUTT în cadrul Consiliului Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – 19 membri (3 reprezentând universităţi). CNTTI răspunde, printre altele, de monitorizarea implementării componentelor de specializare inteligentă din cadrul Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, identificarea şi promovarea instrumentelor pentru susţinerea aplicării rezultatelor de cercetare-dezvoltare în economie şi susţinerea politicilor de inovare şi transfer tehnologic, de antreprenoriat şi de sprijin a parteneriatelor pentru aplicarea invenţiilor în economie.

 

 

 

  1. Prof.univ.dr.ing. Laura BOURIAUD în cadrul Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării – 19 membri (10 reprezentând universităţi). CNECSDTI se va ocupa de monitorizarea aplicării şi respectării dispoziţiilor legale cu privire la normele de etică şi deontologie în cercetare, analiza cazurilor referitoare la încălcarea normelor de bună conduită, reglementarea procesului de evaluare a plagiatelor, pe baza experienţelor şi a cazuisticii etc.

 

 

 

  1. Prof.univ.dr.ing. Coneliu-Octavian TURCU în cadrul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare – 37 de membri (11 reprezentând universităţi). CCCDI are misiunea de a asigura, la nivel naţional, suportul ştiinţific specializat în elaborarea politicilor şi a strategiilor în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării şi de a sprijini MCI în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică din România.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *