full screen background image

387 de angajați și 125 de IMM-uri beneficiari ai proiectului IMPULS

Camera de Comerț și Industrie Suceava anunță finalizarea implementării proiectului ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044, proiect finanțat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Proiectul a fost implementat în perioada 25.10.2019 – 24.09.2021 de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL”, iar obiectivul general al proiectului a constat în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Regiunii Nord – Est.

Beneficiarii direcți ai activităților proiectului au fost 387 de angajați și 125 de IMM-uri din domeniile identificate conform SNC si SNCDI sau întreprinderile care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, din Regiunea Nord – Est.

Principalele rezultate atinse în cadrul proiectului sunt:

– Organizarea a 2 conferințe de lansare a proiectului, informarea publicului țintă prin transmiterea a 21 newsletter-e lunare și prin derularea unei campanii mass-media și on-line, organizarea a 2 conferințe de închidere a proiectului;

– Organizarea a 36 de prezentări și a 4 workshop-uri de informare pentru IMM-uri astfel încât au fost recrutați 389 de angajați și 125 de IMM-uri care au beneficiat de activitățile proiectului;

– Furnizarea a 8 programe de inițiere/calificare/recalificare/perfecționare/specializare în cadrul a 18 sesiuni de curs, către 387 de angajați;

– Amenajarea și dotarea unei săli, la sediul beneficiarului, pentru derularea activităților proiectului;

-Realizarea unui studiu regional și distribuirea rezultatelor acestuia către 300 de IMM-uri din Regiunea Nord – Est;

– Sprijinirea a 37 de IMM-uri, prin servicii personalizate, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.065.817,48 lei, din care 2.605.944,86 lei contribuția Uniunii Europene și 459.872,62 lei contribuție din bugetul național.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact:

Camera de Comerț și Industrie Suceava – 0230.521.506, office@ccisuceava.ro

Asociația ”CONSENSUAL” – 0232.258.653, secretariat@consensual.ro

 

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *