full screen background image

Proiect “NOI competențe= NOI oportunități” al Patronatului Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava

Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava in parteneriat cu SC Unic Sports SRL anunţă demararea proiectului NOI competențe= NOI oportunități”, ID: 142519 Proiectul “NOI competențe=NOI oportunități” are ca OBIECTIV GENERAL imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini in cadrul intreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate, care își desfășoară activitatea principală sau secundară intrunul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează săși adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională in domeniul competențelor digitale (IT) pentru 310 angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si
introducerea unor programe de invățare la locul de muncă.

Prin acest proiect ne propunem să susținem antreprenoriatul din 7 regiuni de dezvoltare ale României (regiunile NordEst, NordVest, Vest, SudVest Oltenia, Centru, SudEst și Sud Muntenia), prin:
formarea profesională a 310 angajați (programe de formare profesională gratuite, de tip calificare, pentru ocupațiile Programator analist, Operator introducere, validare și prelucrare date și Designer web) ce provin din intreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară intrunul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din intreprinderi care intenționează săși adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Persoanele din grupul țintă vor obține o certificare ANC de calificare formală (cursuri de calificare nivel 24), o certificare ANC nonformală (evaluarea competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale), precum și alte acreditări specifice in domeniul IT.

identificarea și selectarea a minim 32 IMMuri care vor fi sprijinite prin proiect în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, din care minimum 5 IMMuri vor fi sprijinite pentru introducerea de programe de invățare la locul de muncă.

Activitățile proiectului vor contribui la sprijinirea angajatorilor și angajaților din sectoarele economice competitive, informarea și conștientizarea populației cu privire la beneficiile susținerii și dezvoltării sectoarelor/domeniilor economice competitive identificate conform SNC și in corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.806.027,74 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.996.446,94 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 705.255,33 lei

 

 

PE ACEEAȘI TEMĂ:

La Suceava au luat ființă Federația femeilor de afaceri din regiunea nord-est și Confederația patronatelor femeilor antreprenor

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.